Artikelen door Werner Janssen

donderdagblog : VET ! improviseren met het opleidingsorkest

Onlangs bezocht ik het congres over jeugdbeleid voor muziekverenigingen, georganiseerd door buro Reprise. Zelf heb ik jarenlang ervaring met lesgeven aan jeugd in priveles, groepsles of workshops. Sinds april leid ik pas zelf een opleidingsorkest. De grootste uitdaging voor muziekverenigingen is jeugd te binden. Op het congres kwam naar voren dat groepsgevoel een van de […]

donderdagblog : improviseren met het majeur add9 akkoord

Deze week aandacht voor de pentatonische ladder in majeur. De pentatonische ladder kunnen we in talloze situaties toepassen. Een er van is het add9 akkoord. Dit akkoord komt veel in de popmuziek voor en het bestaat uit een grondtoon, grote terts, kwint en een negen (twee), bijvoorbeeld. In mijn compositie The Dolphin vinden we Gadd9, […]

donderdagblog : het “poldermodel” van de lead-alto

In de saxofoon sectie van een Big Band heeft de eerste alt (lead-alto) een grote verantwoordelijkheid. Hij of zij bepaalt binnen de sectie bewust of onbewust de sound, frasering en dynamiek. Hij of zij moet zo capabel zijn dat bij prima vista lezen de partijen meteen duidelijk geinterpreteerd worden, moet de sectie aansturen, dubbels spelen […]

donderdag blog : Lichte Muziek dirigeren

Wat is Lichte Muziek ? Afhankelijk van de invalshoek vinden sommigen een stukje uit een operette, een mars, of filmmuziek lichte muziek. Ik bedoel met lichte muziek echter muziek met een “groove”. Dit kan een groove zijn uit de popmuziek, zoals bijvoorbeeld hip-hop, soul, ska of funk. In de jazzmuziek kennen we bijvoorbeeld swing en […]

donderdagblog : “multiblazer” in een Musical

De eerste keer ….. Musical In het derde jaar van mijn conservatoriumstudie was ik in beeld voor de Musical Annie. Hoewel ik pas een jaartje klarinetles had en de klarinet prominent aanwezig was in de partijen, viel na de auditie de keuze op mij. Een seizoen betaalde arbeid voor iemand die geen studiefinanciering meer ontvangt […]